Raport bieżący 6/2019 – Zmiana składu Rady Nadzorczej SAKANA S.A. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Dotychczas w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:
– Agnieszka Rylska
– Dominika Katarzyna Romanik
– Zofia Zielińska
– Sylwia Adi
– Aleksander Diakonow

Obecnie Radę Nadzorczą stanowią następujące osoby:
– Anas Salahadin Adi
– Marcin Rylski
– Tomasz Romanik
– Daniel Jarząb
– Aleksander Diakonow

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej dostępne są na stronie Spółki www.sakanasa.pl

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu
Close Menu