Raport bieżący 5/2023 – Zmiana terminów publikacji raportów rocznych za rok 2022 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych za 2022 rok.
W raporcie bieżącym EBI nr 1/2023 z dnia 13.01.2023 roku – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku – został wskazany termin publikacji raportów rocznych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 rok na dzień 31.05.2023 roku.
Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2022 rok został ustalony na dzień 08.06.2023 roku.

Ewentualne dalsze zmiany daty przekazywania raportu rocznego lub raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Zmiana terminy publikacji raportu wynika z szerokiego zakresu badania przeprowadzanego przez nowego audytora Spółki, późno rozpoczętego badania i pierwotnych problemów ze znalezieniem przez Spółkę audytora, który podjąłby się badania sprawozdania podmiotu notowanego na NewConnect.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu