Raport bieżący 4/2020 – Raport okresowy za I kwartał 2020 roku Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport 1Q2020 Sakana S.A..pdf

Close Menu