Raport bieżący 3/2019 – Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport EBI za IVQ_2018 – 14-02-2019 r.

Close Menu