Raport bieżący 28/2019 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

W nawiązaniu do raportu EBI nr 25/2019 z dnia 24 września 2019 r. Zarząd Sakana S.A. informuje, iż 25 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Obecnie funkcje w RN przedstawiają się następująco:
– Marcin Rylski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Aleksander Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
oraz Członkowie RN:
– Tomasz Romanik,
– Daniel Jarząb,
– Khadi Abdel Samad.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu