Raport bieżący 19/2023 – Informacja nt. wypłaty dywidendy Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Niniejszym emitent Sakana S.A. publikuje istotne informacje na temat wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego zatrzymanego w latach ubiegłych, zatwierdzonej uchwałą NWZA w dniu 30 listopada 2023 r.:
1. łączna wartość dywidendy 483.980,00 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych),

2. wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję – 0,02 zł. (dwa gorsze) na akcję,

3. dzień dywidendy to 10 grudnia 2023 r.,

4. dzień wypłaty dywidendy to 21 grudnia 2023 roku

Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sakana SA z dnia 30.11.2023 r. w tej sprawie znajduje się w Protokole dołączonym do raportu EBI 18/2023 opublikowanego w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Katarzyna Skórczyńska – Prezes Zarządu
Close Menu