Informacja o zmianie w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki SAKANA S.A. niniejszym informuje, że począwszy od dnia 21 października 2010 roku Spółka rozpoczęła stosowanie poniższej zasady ładu korporacyjnego odnoszącej się do informacji zamieszczanych na stronie internetowej Spółki (www.sakanasa.pl), o której mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Zasada nr 3.10 – „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej :
dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami”- zasada spełniona poprzez wskazanie Członków Zarządu jako osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie oraz kontakt z mediami.
Podstawa prawna: § 4 ust.4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu