Raport bieżący 16/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 30 listopada 2023 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała, przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie.

W załączeniu:
1. Pełna treść ogłoszenia
2. Projekty uchwał
3. Wzór pełnomocnictwa
4. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla osoby fizycznej
5. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla jednostek organizacyjnych
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów SAKANA S.A.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz § 6 ust, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Katarzyna Skórczyńska – Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 30.11.2023.pdf

NWZA_30.11.2023_Projekty uchwal.pdf

NWZA_30.11.2023_Wzor pelnomocnictwa.pdf

NWZA 30.11.2023_Formularz glosu przez pelnomocnika dla osoby fizycznej.pdf

NWZ1 30.11.2023_Formularz glosu przez pelnomocnika dla jednostek organizacyjnych.pdf

NWZA_30.11.2023_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

Close Menu