Raport bieżący 16/2020 – Raport okresowy za II kwartał 2020 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
  • Anas Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport 2Q2020 SAKANA S.A..pdf

Close Menu