Raport bieżący 1/2020 – Korekta harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2020 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

W nawiązaniu do raportu 31/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2020 r. Sakana S.A. koryguje termin publikacji raportu za II kwartał 2020 r. gdyż wcześniej podany termin jest niezgodny z przepisami – przekracza maksymalne 45 dni robocze od zakończenia kwartału.
Pozostałe terminy publikacji raportów pozostają bez zmian.
Po korekcie, harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020 jest następujący:
Raporty kwartalne:

jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2019 r. – 14.02.2020 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r. – 15.05.2020 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2020 r. – 14.08.2020 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2020 r. – 16.11.2020 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 zostanie przekazany w dniu 28.05.2020 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu