Istotna informacja

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o sprzedaży 100% udziałów powołanej przez siebie Spółki celowej, w związku z planowanym zawarciem umowy franczyzy, w ramach których nabywca będzie prowadził działalność pod marką ,,SAKANA”.
 
Podstawa Prawna
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Close Menu