Raport bieżący 6/2024 – Skonsolidowany raport roczny za rok 2023 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) w załączeniu przekazuje Skonsolidowany raport roczny Grupy Sakana S.A. za rok 2023 wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2023.

Korekta, o której mowa w raporcie 5/2024 (Jednostkowy raport roczny, odpisy aktualizacyjne pożyczek) opublikowanym dzisiaj uwzględni również zmiany w raportach kwartalnych 4 kw. 2023 i 1 kw. 2024 w zakresie danych skonsolidowanych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Katarzyna Skórczyńska – Prezes Zarządu


Załączniki:

GK_Skonsolidowane_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2023_podpis.pdf

SF GK SAKANA 2023_podpis-1.pdf

eSPR_report_2023_GK_SAKANA_podpis.xml

SzB GK SAKANA SA za 2023 rok.sig.pdf

Close Menu