Istotna Informacja

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał odpis wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie z powództwa Wawel-Imos International S.A. przeciwko SAKANA S.A. o zapłatę dodatkowych opłat za korzystanie z lokalu po zakończeniu umowy (raport okresowy nr 8/2012).
Sąd wydał wyrok, w którym oddalił powództwo Wawel-Imos i zasądził od strony powodowej na rzecz strony pozwanej zapłaty kosztów postępowania sądowego.
Wyrok nie jest prawomocny.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu