Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
Jednostkowe raporty kwartalne:
za IV Q 2011 r.- dnia 10 lutego 2012 r.
za I Q 2012 r.- dnia 11 maja 2012 r.
za II Q 2012 r.- dnia 10 sierpnia 2012 r.
za III Q 2012 r.- dnia 12 listopada 2012 r.
za IV Q 2012 r.- dnia 12 lutego 2013 r.
Jednostkowy raport roczny za 2011 r.- dnia 27 czerwca 2012 r.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes
Close Menu