RAPORTY EBI

Raport bieżący 14/2008

Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 29.07.2008 r.podpisał umowę najmu na lokal gastronomiczny w Katowicach z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji japońskiej Sakana Sushi Bar. Umowa jest umową terminową i wchodzi w życie z dniem 01.08.2008 r..

Czytaj więcej »

Raport bieżący 13/2008

Zarząd SAKANA S.A. działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” pragnie poinformować, iż otrzymał od Pana Marcina Rylskiego, spolki Cormostan Trading Limited wpisanej do rejestru na Cyprze pod numerem HE-178714, spółki Keyspan Media Limited wpisanej do rejestru w Lichtensztajnie pod numerem FL-0002.221.138-8 stosowne dokumenty potwierdzające ustanowienie blokady na akcjach SAKANA S.A.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 12/2008

Zarząd SAKANA S.A. działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” pragnie poinformować, iż otrzymał od Panów Roberta Bendera, Wojciecha Sekalskiego i Tomasza Romanika stosowne dokumenty potwierdzające ustanowienie blokady na akcjach SAKANA S.A.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 4/2008

Zarzad Spolki SAKANA S.A. informuje ,ze Zarzad GPW wyznaczyl uchwala nr 338/2008 na dzien 8 maja 2008 roku pierwszy dzien notowan na rynku NewConnect 6 733 000 Akcji zwyklych na okaziciela serii A i B spolki SAKANA S.A. o wartosci nomonalnej 0,10 zl kazda.

Czytaj więcej »

Raport bieżący 11/2008

Zarząd Spółki SAKANA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2008 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Czytaj więcej »
Close Menu