RAPORTY EBI

Odnowienie umowy kredytowej

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 roku podpisany został Aneks do Umowy kredytowej z dnia 3 grudnia 2009 roku (podano do publicznej wiadomości w dniu 04.12.2009 Raport EBI 19/2009) pomiędzy SAKANA S.A. a Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest odnowienie linii kredytowej w rachunku bieżącym, na kwotę 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) do dnia 29 grudnia 2011 roku.

Czytaj więcej »

Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2010 roku zawarł umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 270.000,00 PLN. Kredyt jest oprocentowany wg stawki referencyjnej WIBOR3M + marża banku i przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb Spółki, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej »

Oświadczenie w zakresie niestosowania niektórych zasad rekomendowanych w zbiorze Dobrych Praktyk

Zarząd Spółki SAKANA S.A. , w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie nieprzestrzegania niektórych zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych uchwałą nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Czytaj więcej »

Oświadczenie w zakresie niestosowania niektórych zasad rekomendowanych w zbiorze Dobrych Praktyk

Zarząd Spółki SAKANA S.A. , w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie nieprzestrzegania niektórych zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych uchwałą nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010

Czytaj więcej »

Informacja o zmianie w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki SAKANA S.A. niniejszym informuje, że począwszy od dnia 21 października 2010 roku Spółka rozpoczęła stosowanie poniższej zasady ładu korporacyjnego odnoszącej się do informacji zamieszczanych na stronie internetowej Spółki (www.sakanasa.pl), o której mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Czytaj więcej »
Close Menu