RAPORTY EBI

Odnowienie umowy kredytowej

Zarząd Sakana S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 podpisana została umowa kredytowa, która jest kontynuacją umowy kredytowej podpisanej w dniu 28 grudnia 2010 roku (podano do publicznej wiadomości 28.12.2010 Raport EBI 15/2010).

Czytaj więcej »

Istotna Informacja

Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał odpis wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie z powództwa Wawel-Imos International S.A. przeciwko SAKANA S.A. o zapłatę dodatkowych opłat za korzystanie z lokalu po zakończeniu umowy (raport okresowy nr 8/2012).

Czytaj więcej »

Przedłużenie umowy kredytowej

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisany został Aneks nr 5 do Umowy kredytowej z dnia 3 grudnia 2009 roku (podano do publicznej wiadomości w dniu 04.12.2009 Raport EBI 19/2009) pomiędzy SAKANA S.A. a Alior Bank S.A., na mocy którego wydłuża się okres kredytowania do dnia 28 grudnia 2012 roku. Kwota kredytu 63 000 zł.

Czytaj więcej »

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2012r. z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Zarząd SAKANA S.A. niniejszym przekazuje drugą korektę raportu kwartalnego z dnia 10 sierpnia 2012 roku, którego pierwsza korekta została dokonana dnia 31 sierpnia 2012r. Poprzednia korekta raportu (Nr 13/2012) zawierała informację omyłkowo wykazującą brak jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta oraz nie zawierała przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej »
Close Menu