RAPORTY EBI

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu skorygowany raport okresowy za II kwartał 2012 roku. Raport opublikowany w dniu 10 sierpnia 2012 roku nr EBI 12/2012, w wyniku przeoczenia, nie zawierał informacji o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe informacje nie uległy zmianie.

Czytaj więcej »

Zawarcie istotnej umowy

Spółka SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 lipca 2012 roku podpisała umowę na prowadzenie bufetów pracowniczych oraz bufetów recepcyjnych dla widzów usytuowanych w budynku Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Umowa została zawarta na okres siedmiu lat.

Czytaj więcej »
Close Menu