RAPORTY EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu Sakana S.A.

Zarząd Sakana S.A. informuje, że otrzymał dwa zawiadomienia, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Czytaj więcej »

Istotna informacja.

Zarząd Sakana S.A. informuje, że została podpisana przedwstępna warunkowa umowa na zakup nieruchomości przeznaczonej na uruchomienie nowej restauracji sieci Sakana. Wartość transakcji wynosi 990.000,00 (słownie dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Czytaj więcej »

Istotna Informacja

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarząd Sakana S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o odmowie przyjęcia przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej do rozpoznania od strony powodowej Wawel-Imos International S.A. w sprawie p-ko Sakana S.A..

Czytaj więcej »
Close Menu