Raport bieżący 22/2019 – Powołanie Prezesa Zarządu Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana S.A. w nawiązaniu do raportu 20/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. dot. rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu p. Sylwii Adi, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 sierpnia 2019 r. podjęła uchwałę o powołaniu do jednoosobowego Zarządu Pana Anas Salahadin Adi na stanowisko Prezesa Zarządu.
Pan Anas Adi wyraził zgodę na powołanie w skład Zarządu, jednocześnie złożył rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej i funkcji Przewodniczącego Rady oraz wniósł o jak najszybsze zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu dokonania zmian w składzie Rady.

W załączeniu przekazuje się uchwałę RN, zgodę na powołanie do Zarządu, rezygnację z członkostwa w RN i Formularz Członka Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Uchwała powołanie Cz Zarzadu A.Adi.pdf

Zgoda na powolanie w sklad zarzadu A.Adi.pdf

Oswiadczenie-Rezygnacja z RN A.Adi.pdf

Formularz członka Zarządu – Anas Adi.pdf

Close Menu