Raport bieżący 18/2020 – Zatwierdzenie przez ZWZA jednolitego tekstu Statutu Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednolitą treść STATUTU przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 27 sierpnia 2020 r.
Uchwała ZWZA przyjmująca jednolity tekst STATUTU SAKANA S.A. wejdzie w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy, o czym emitent poinformuje w stosownym czasie.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 ppkt. b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

Jednolity teks Statutu do rejestracji w KRS.pdf

Close Menu