Raport bieżący 7/2023 – Skonsolidowany raport roczny za rok 2022 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

08-06-2023 12:39:45 | Roczny | EBI | 7/2023 Zarząd Sakana SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) w załączeniu przekazuje Skonsolidowany raport roczny Grupy Sakana S.A. za rok 2022 wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2022.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

SF GK SAKANA 2022.pdf

GK_Skonsolidowane_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2022-2.pdf

SzB SSF SAKANA S.A. za 2022 rok.sig.pdf

Close Menu