Raport bieżący 14/2021 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 sierpnia 2021 roku Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

04-08-2021 16:14:39 | Bieżący | EBI | 14/2021 Zarząd Spółki SAKANA S.A. „Emitent” z siedzibą w Warszawie przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 sierpnia 2021 roku.

Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

SAKANA NWZA 04.08.21 uchwały.pdf

Close Menu