Raport bieżący 13/2019 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej SAKANA S.A. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

W nawiązaniu do raportu EBI nr 6/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. Zarząd Sakana S.A. informuje, iż 4 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Obecnie funkcje w RN przedstawiają się następująco:

– Anas Salahadin Adi – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Aleksander Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

oraz Członkowie RN:

– Marcin Rylski,
– Tomasz Romanik,
– Daniel Jarząb.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu
Close Menu