Raport bieżący 10/2018 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SAKANA S.A. w dniu 20-06-2018 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 20 czerwca 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Uchwały podjęte na ZWZA Sakana S.A._20-06-2018 r.

Close Menu