Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 19 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała, przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok.37 w Warszawie.
W załączeniu:
1. Pełna treść ogłoszenia.
2. Projekty uchwał.
3. Wzór pełnomocnictwa.
4. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla osoby fizycznej.
5. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla jednostek organizacyjnych.
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Sakana S.A.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Ogloszenie_o_ZWZA_19-06-2017
ZWZA_19-06-2017_Projekty uchwał
ZWZA_19-06-2017_Wzor pelnomocnictwa
ZWZA_19-06-2017_Formularz glosu przez pełnomocnika dla osoby fizycznej
ZWZA_19-05-2017_Formularz glosu przez pełnomocnika dla jednostek organizacyjnych
ZWZA_19-06-2017_Informacja o ogólnej liczbie akcji

Close Menu