Istotna informacja

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje, iż w związku z zakończeniem jednej z prowadzonych inwestycji, na dzień 15 maja 2009 r. przewidziane jest otwarcie kolejnej restauracji Sakana Sushi Bar w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu