Raport bieżący 10/2023 – Uzupełnienie raportu EBI nr 9/2023, dodanie załącznika Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

W uzupełnieniu raportu EBI nr 9/2023 opublikowanego dzisiaj, Zarząd Spółki SAKANA S.A. „Emitent” z siedzibą w Warszawie przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 lipca 2023 roku.

Przez pomyłkę do raportu nr 9/2023 nie dołączyliśmy istotnego załącznika.
Poza tym treść raportu 9/2023 pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

Akt notarialny ZWZA 11.07.2023.pdf

Close Menu