RAPORTY EBI

Korekta raportu nr 25/2016

Informujemy, iż raport bieżący EBI nr 25/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. Spółki Sakana S.A. z istotną informacją został omyłkowo opublikowany z nieaktualnej podstawy prawnej – obecnie § 3 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO nie obowiązuje -został uchylony.

Czytaj więcej »

Istotna Informacja

Zarząd Spółki Sakana S.A., w nawiązaniu do raportów nr 19/2013, 8/2014 i 15/2016 informuje, iż rozprawa, wyznaczona na dzień 14.07.2016r., w sprawie z powództwa Artura Buty SPHU Butimex s.c.- Rono s.c. i Włodzimierza Buty SPHU Butimex s.c.- Rono s.c. przeciwko Spółce Sakana S.A. nie odbyła się z przyczyn niezależnych od stron.

Czytaj więcej »
Close Menu