Raport bieżący 4/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Sakana S.A. na dzień 18 kwietnia 2019 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie.

W załączeniu:
– pełna treść ogłoszenia
– projekty uchwał
– wzór pełnomocnictwa

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:

Sakana_NWZA_18_04_2019_informacja_o_zwolaniu

Sakana_NWZA_18_04_2019_projekty_uchwał

Sakana_NWZA_18_04_2019_wzor_pelnomocnictwa

Close Menu