Raport bieżący 31/2019 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2019 r. – 14.02.2020 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r. – 15.05.2020 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2020 r. – 17.08.2020 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2020 r. – 16.11.2020 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 zostanie przekazany w dniu 28.05.2020 r.
Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu