Raport bieżący 1/2008

Na podstawie par. 3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect), Spolka zawiadamia , iz w dniu 5 maja 2008 roku, o godzinie 12.00 zostal zlozony do Organizatora Alternatywnego Systemu Dokument Informacyjny Spolki SAKANA S.A. wraz ze stosownymi, wymaganymi przez Organizatora ASO, dokumentami.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – PREZES
Close Menu