Istotna umowa (nawiązanie do raportu nr 3/2015)

W nawiązaniu do raportu nr 3/2015 z dnia 20.03.2015r. Zarząd Spółki Sakana SA informuje o podpisaniu, w dniu dzisiejszym, umowy na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno-usługowej. Szczegółowe warunki umowy objęte są tajemnicą handlową.
PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu