RAPORTY EBI

Istotna informacja

Zarząd Sakana S.A. informuje o nieprzedłużeniu umowy na najem lokalu w Poznaniu z dniem 31.01.2016 r. SAKANA SA zawarła umowę najmu na inny lokal w Poznaniu, do którego nastąpi przeniesienie działalności restauracyjnej.

Czytaj więcej »

Korekta raportu bieżącego nr 21/2015 Sprzedaż udziałów w Spółce zależnej – sprostowanie omyłki pisarskiej

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 21/2015 opublikowanego 18.12.2015 r. Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż na skutek omyłki pisarskiej błędnie wpisano ilość sprzedanych udziałów. Wskazując sprzedaż 4 udziałów w spółce zależnej Opera Catering zamiast 3 (słownie: trzy) udziały. Transakcja została przeprowadzona w drodze umowy kupna sprzedaży zawieranej pomiędzy Spółką a osobą fizyczną.

Czytaj więcej »
Close Menu