ZAMÓW ONLINE Z DOSTAWĄ DO DOMU »
Miasta
Lokalizacje
Miasta
Lokalizacje
Relacje Inwestorskie
Informacje o spółce Raporty Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Zdarzenia korporacyjne Autoryzowany Doradca
 • Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa
  Tucholska 11 lok. 50,
  01-618 Warszawa
  Adres strony internetowej: http://www.smlegal.pl
Animator akcji
 • NWAI Dom Maklerski S.A.
  ul. Nowy Świat 64
  00-357 Warszawa
  Adres strony internetowej: https://www.nwai.pl
Dla Inwestorów
Władze spółki

ZARZĄD

Tomasz Romanik  pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Tomasz Romanik (ur.1976) ma wyższe wykształcenie (magister prawa), ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2000 związany z działalnością gastronomiczną, założyciel i twórca konceptu Sakana Sushi Bar. Jest głównym udziałowcem spółki i od momentu jej zawiązania wchodzi pełni funkcje Prezesa Zarządu.

Marcin Rylski pełni funkcję Vice Prezesa Zarządu Spółki, ur. 1976 studiował na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest założycielem i współautorem konceptu sieci Sakana. Jest głównym udziałowcem spółki.

RADA NADZORCZA

Robert Bender urodzony w 1967r. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 roku. Był uczestnikiem wielu kursów zawodowych organizowanych przez szereg instytucji, m.in.: „Fuzje i przejęcia”, „Studium analityków giełdowych”, „Studium analityków finansowych”, „Obowiązki informacyjne spółek publicznych”, „GDR w pozyskiwaniu kapitału”, „Wycena wartości firmy”.  W latach 1994 – 2007 pracował dla grupy BZ WBK SA; kończąc pracę dla grupy BZWBK zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych. W swojej karierze zawodowej prowadził dziesiątki projektów związanych m.in. ze sprzedażą firm inwestorom branżowym, fuzjami przedsiębiorstw, publicznymi ofertami akcji, transakcjami management buy-out i leveraged buy-out, emisjami papierów dłużnych przedsiębiorstw i jednostek samorządu komunalnego, emisjami obligacji zamiennych oraz prywatyzacjami. Łączna wartość transakcji, w których uczestniczył lub którymi kierował obejmuje miliardy złotych. Robert Bender, urodzony w 1967r. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 roku. Był uczestnikiem wielu kursów zawodowych organizowanych przez szereg instytucji, m.in.: „Fuzje i przejęcia”, „Studium analityków giełdowych”, „Studium analityków finansowych”, „Obowiązki informacyjne spółek publicznych”, „GDR w pozyskiwaniu kapitału”, „Wycena wartości firmy”. W latach 1994 – 2007 pracował dla grupy BZ WBK SA; kończąc pracę dla grupy BZWBK zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych. W swojej karierze zawodowej prowadził dziesiątki projektów związanych m.in. ze sprzedażą firm inwestorom branżowym, fuzjami przedsiębiorstw, publicznymi ofertami akcji, transakcjami management buy-out i leveraged buy-out, emisjami papierów dłużnych przedsiębiorstw i jednostek samorządu komunalnego, emisjami obligacji zamiennych oraz prywatyzacjami. Łączna wartość transakcji, w których uczestniczył lub którymi kierował obejmuje miliardy złotych. W latach 2007-2013 był związany z grupą BB Investment SA, gdzie pełnił m.in. funkcje Członka Zarządu BB Investment SA oraz Prezesa Zarządu BBI Zeneris SA. Robert Bender był członkiem rad nadzorczych ZCH Wizów SA, Swarzędz Meble SA, Stalexport SA, ATON HT SA oraz spółek z Grupy BB Investment i BBI Zeneris SA (m.in. BBI Zeneris NFI SA, Ozen Plus sp. z o.o., Viatron SA, Biogaz Zeneris sp. z o.o., Energo Eko 1 SA). Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej HORTICO SA, SAKANA SA, a także członkiem rady nadzorczej ZPOW Dwikozy SA.


Agnieszka Rylska 
jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Zarządzania i Marketingu, podyplomowego studium Zarządzania Marką organizowanego na tej samej uczelni.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. jako Asystentka Kierownika Projektu – Program PHARE przy Urzędzie Rady Ministrów, Specjalista ds. Marketingu i Promocji „Cosmopolitan” w wydawnictwie Hearst – Marquard Publishing Sp. z o.o., Account Manager w BTL Sp. z o.o., Brand Manager w Concept Polska Sp. z o.o., Sales Manager H & M Hennes & Mauritz Sp. z o.o. oraz jako Brand Manager w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o., obecnie jest Managerem ds. Marketingu w międzynarodowej firmie Betware.  Agnieszka Rylska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i zarządzania marką. Aktualnie członek Rady Nadzorczej.


Aleksander Diakonow Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie pod nr WA-8273, wykonujący zawód we własnej
Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie
Warszawskim, ukończona aplikacja przy OIRP w Warszawie. Praca w czołowych
kancelariach prawniczych działających na rynku polskim, a także jako
prawnik w spółkach prawa handlowego. Jako radca prawny w ramach własnej
kancelarii od 2012 roku świadczy usługi pomocy prawnej na rzecz instytucji
publicznych, podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności branie
udziału w programach świadczenia bezpłatnych porad prawnych dla osób
fizycznych w Gminie Tłuszcz. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Ośrodków
Pomocy Społecznej, w szczególności w zakresie świadczonych przez nie pomocy
społecznej i świadczeń rodzinnych (OPS Kobyłka, OPS Warszawa Wawer, OPS
Warszawa Żoliborz, OPS Warszawa Ursynów, GOPS Izabelin), oraz dla klientów
pomocy społecznej. Autor publikacji w tematyce prawniczej w prasie.
Współautor Autor książki Amortyzacja środków trwałych. Aspekt podatkowy i
bilansowy, Wyd. Diffin. Realizator projektów powiatowych w zakresie
bezpłatnej pomocy prawnej: m. in. „Punktu konsultacyjnego dla rodzin” i
„Znowu Razem”. Świadczy także pomoc prawną dla osób zamieszkujących na
terenie parafii Rzymskokatolickiej Św. Augustyna w Warszawie. Posiada ponad
10 letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej.

 

 

Zofia Zielińska – jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawno – administracyjny (tytuł magistra administracji). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m. in. jako specjalista ds. zatrudnienia i płac w przedsiębiorstwie Szkolenia i Usług Socjalnych w Warszawie, kierownik zespołu spraw pracowniczych a następnie specjalista w zakresie spraw kadrowych oraz zabezpieczenia informacji prawnie chronionych w PKO BP S.A.
Podczas pracy zawodowej zdobyła wiedzę w zakresie przepisów i procedur kadrowych oraz doświadczenie i praktykę w zakresie opracowywania regulaminów pracy, stosowania systemu ocen pracowników, opisywania stanowisk pracy, prowadzenia kancelarii tajnej. Ponadto ukończyła kursy i seminaria w zakresie naboru i selekcji kadr, zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkoleń. Zofia Zielińska swobodnie posługuje się programami komputerowymi: kadrowo-płacowymi KALI i QBIT, PŁATNIK.

 

Dominika Romanik jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu. Naukę zakończyła stażem podyplomowym i Lekarsko- Dentystycznym Egzaminem Państwowym. W 2008 roku rozpoczęła specjalizację z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji. Prowadzi własną działalność gospodarczą- praktyka stomatologiczna. Aktualnie członek Rady Nadzorczej.

 

 

Informacje dotyczące powiązań pomiędzy członkami organów Spółki

Pomiędzy członkami organów zarządzających Spółki  występują powiązania rodzinne.
Pani Agnieszka Rylska, będąca członkiem Rady Nadzorczej pozostaje w związku małżeńskim z Panem Marcinem Rylskim, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu w Spółce. Pani Dominika Romanik, będąca członkiem Rady Nadzorczej  pozostaje w związku małżeńskim z Panem Tomaszem Romanikiem, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu w Spółce. Pan Tomasz Romanik oraz Pan Marcin Rylski, posiadają odpowiednio 24,36 %  i 24,57 %, udziałów w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania odpowiednio 24,36 % i 24,57 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

RESTAURACJE
 • Sakana Warszawa - Burakowska
  • Sakana Burakowska
  • 00-076 Warszawa
  • ul. Burakowska 5/7
  • tel. 22 826 05 05
  • Godziny otwarcia:
  • Pon-Sob: 12.00-23.00
  • Niedz: 13.00-22.00
 • Sakana Warszawa - Moliera
  • Sakana Moliera
  • 00-076 Warszawa
  • ul. Moliera 4/6
  • tel. 22 826 59 58
  • Godziny otwarcia:
  • Pon-Czw: 12.00-23.00
  • Pią: 12.00-24.00
  • Sob: 13.00-23.00
  • Niedz: 13.00-22.00
 • Sakana Poznań
  • Sakana Poznań
  • 61-563 Poznań
  • ul. Górna Wilda 61
  • tel. 61 853 16 39
  • Godziny otwarcia:
  • Pon-Sob: 12.00-23.00
  • Niedz: 13.00-22.00
 • Sakana Wrocław
  • Sakana Wrocław
  • 50-113 Wrocław
  • ul. Odrzańska 17/1A
  • tel. 71 344 64 02
  • Godziny otwarcia:
  • Pon-Sob: 12.00-23.00
  • Niedz: 13.00-22.00
 • Sakana Katowice
  • Sakana Katowice
  • 40-013 Katowice
  • ul. Mielęckiego 6
  • tel. 32 204 27 70
  • Godziny otwarcia:
  • Pon-Sob: 12.00-23.00
  • Niedz: 13.00-22.00