ZAMÓW ONLINE Z DOSTAWĄ DO DOMU »
Miasta
Lokalizacje
Miasta
Lokalizacje
Regulamin programu lojalnościowego firmy Sakana S.A. ( Sakana Friends )
Aktualności
Regulamin programu lojalnościowego firmy SAKANA S.A. (Sakana Friends)

Członkostwo i uczestnictwo w programie lojalnościowym jest bezpłatne, całkowicie dobrowolne i nie obliguje Uczestników programu do żadnych świadczeń wobec SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nizinna 12 lok U1, 04-362 Warszawa.

Sakana Friends to wyróżnienie lojalnych Klientów naszej firmy doceniających restauracje i atmosferę Sakana, czego dowodem jest wieloletnia relacja i częstotliwość odwiedzin w naszej sieci na terenie całego kraju.

Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w programie i obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili jego ogłoszenia lub przekazania karty przez pracowników SAKANA S.A..

Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.sakana.pl w niniejszym brzmieniu obowiązuje na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem możliwości jego zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora w każdym czasie bez podania przyczyn.

Warunki przystąpienia do programu:

W programie promocyjnym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Kartę Sakana Friends otrzymuje każdy Kupujący (Uczestnik) w restauracjach Sakana, który dokona jednorazowego zakupu na kwotę minimalną 300 zł.

Wysokość przydzielonego rabatu i aktywacja Karty jest uzależniona od wartości dokonanych zakupów oraz czytelnie, kompletnie i zgodnie z prawdą wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Złożeniem własnoręcznego podpisu na wniosku zgłoszeniowym dołączanym do karty, Uczestnik potwierdza swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach promocyjno – marketingowych, związanych wyłączenie z realizacją niniejszego programu. Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin programu lojalnościowego firmy SAKANA S.A. oraz wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji na adres pocztowy, poczty elektronicznej lub sms-em (tylko w przypadku udostępnienia Organizatorowi numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail).

Karta

Spełnienie powyższych warunków uprawnia do otrzymywania puli punktów lojalnościowych przyznanych do indywidualnej Karty Sakana Friends firmy SAKANA S.A.

Punkty lojalnościowe zebrane za dokonywane zakupy można wykorzystać w dowolnym okresie na kolejne zakupy w restauracjach firmy SAKANA S.A. Za każde wydane 15 zł Uczestnik programu otrzymuje 1 punkt lojalnościowy odpowiadający 1 zł rabatu.

Karta jest opatrzona indywidualnym numerem, przeznaczona dla osób fizycznych i może się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Właściciel Karty może otrzymać imienną fakturę VAT na zakupione towary / usługi
Rabaty przypisane do Karty stałego klienta nie łączą się z innymi promocjami  i ofertami specjalnymi. Karta upoważnia do skorzystania z szeregu uprawnień oraz akcji promocyjnych, które są oferowane wyłącznie Uczestnikom programu lojalnościowego firmy SAKANA S.A..

Karta uprawnia również do korzystania z rabatów u parterów programu lojalnościowego firmy SAKANA S.A. - o dodatkowych benefitach wynikających z uczestnictwa w programie Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.

Organizator - firma SAKANA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Karty, w przypadku, gdy formularz jest niekompletny, nieczytelny, posiadający nieprawdziwe dane lub pozbawiony podpisu ubiegającego się, bez konieczności uzasadnienia.

Karta stanowi własność firmy SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Nizinna 12 lok U1 i nie jest kartą kredytową, płatniczą, ani bankomatową. W przypadku jej zniszczenia, bądź utraty istnieje możliwość tylko jednorazowego wydania duplikatu, przy czym konieczne jest wypełnienie wniosku o wydanie duplikatu dostępnego na stronie: www.sakana.pl.

Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w programie należy kierować na adres mailowy biuro@sakana.pl.

Poprzednia wersja regulaminu »
Podziel się ze znajomymi: